-A +A
 
www.seso.go.th หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่าง

งานบริการคนหางาน

งานบริการนายจ้าง

 

| ข่าวสารตลาดแรงงาน | ศูนย์ข้อมูลอาชีพ | ประกอบอาชีพอิสระ | งานแนะแนวอาชีพ | ติดต่องานแนะแนวอาชีพ |

 งานวันแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 1/2551

งานวันแนะแนวอาชีพ  ครั้งที่ 1/2551 
โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ณ  โรงเรียนธีราศรมพุนพิน
วันที่  27  พฤศจิกายน  2550


 

 

 

 

 

 

  
  | หน้าหลัก |

ข่าวประชาสัมพันธ์

|

ตำแหน่งงานว่าง

| งานบริการคนหางาน |

งานบริการนายจ้าง

 
©Copyright 2002-2015 All rights reserved.